مهر زدن

Sven Jaeger Fotografie
Stiegsfeld 14
42369 Wuppertal
Tel.: 0170/4790698
Mail: info@svenjaegerfotografie.de
 
کمیسیون اروپا یک پلت فرم حل اختلافات اروپایی (پلت فرم ODR) ایجاد کرده است. برای اطلاعات بیشتر، لطفا به https://ec.europa.eu/consumers/odr/ بروید